Světelné studie

Každý kvalitní projekt osvětlení začíná u světelné studie, kdy nám klient sdělí svou představu a my její realizaci nastíníme ve světelné studii. Světelná studie řeší základní principy osvětlení prostor. Základní výběr typů svítidel, jejich tvarů a optických vlastností. Způsob řízení svítidel a rozmístění ovladačů. Dalším krokem je zpracování projektové dokumentace, která obsahuje výpočty umělého a nouzového osvětlení, zakreslení svítidel do výkresů, podrobnou specifikaci jednotlivých svítidel. Návrh řídícího systému osvětlení, a koncových řídících prvků. V této fázi je nutná úzká součinnost s projektanty elektro, kteří musí svítidla a především řídící systém integrovat do celkového projektu. Takto kvalitně zpracovaná studie osvětlení a projektová dokumentace je nutná k efektivním řízení a provedení samotné realizace. Během realizace na stavbu aktivně dohlížíme (předání svítidel, zaškolení montážních firem) a pomáháme koordinovat případné změny a kolize. Samozřejmostí je oživení a nastavení řídících systémů v konečné fázi projektu.

Máme bohaté zkušenosti s realizací prakticky všech druhů komerčních projektů. Administrativní budovy, nemocnice, víceúčelové sportovní haly, venkovní sportoviště, zimní stadiony, plavecké bazény, aquaparky, průmyslové výrobní a skladové haly, veřejné venkovní komunikace, školy a mateřské školky, osvětlení reklamních ploch. Dle povahy projektu a zadání klienta, řešíme umělé osvětlení prostor a nouzové osvětlení prostor (autonomní, centrálně monitorované nebo centrální bateriové systémy nouzového osvětlení) a to vždy s ohledem na doporučení dotčených norem, tak aby byly splněny veškeré legislativní požadavky a představa klienta.