Personalizace

Pokud již klient z jakéhokoliv důvodu má svůj vlastní projekt osvětlení, se kterým není zcela spokojen, či jej chce pouze vylepšit, nabízíme službu optimalizace projektu. Ta zahrnuje podrobnou analýzu stávajícího projektu, zjištění aktuálního stavu na stavbě (pokud je již v běhu) a navržení úprav vedoucích ke zlepšení či nápravě projektu, pokud v některém aspektu nevyhovuje normovým požadavkům. Na základě této analýzy se shodneme s klientem na prioritách optimalizace a připravíme podklady pro změny projektu včetně vyčíslení případných úspor či navýšení rozpočtu. 

Máme bohaté zkušenosti s optimalizací prakticky všech druhů komerčních projektů. Administrativní budovy, nemocnice, víceúčelové sportovní haly, venkovní sportoviště, zimní stadiony, plavecké bazény, aquaparky, průmyslové výrobní a skladové haly, veřejné venkovní komunikace, školy a mateřské školky, osvětlení reklamních ploch. Dle povahy projektu a zadání klienta, optimalizujeme umělé osvětlení prostor a nouzové osvětlení prostor (autonomní, centrálně monitorované nebo centrální bateriové systémy nouzového osvětlení), a to vždy s ohledem na doporučení dotčených norem, tak aby byly splněny veškeré legislativní požadavky a zadání klienta.